w

Våre tjenester

Vi leverer en hel del servicetjenester fra våre to avdelinger.

26.10.201610:49 Liss Marie Jakobsen
  • Vi foretar befaringer av tak på hus, hytter og bygninger ved lekkasje av tak
  • Takreparasjoner
  • Montering av tak
  • Montering av alt av beslag på hus, hytter og bygninger
  • Utskiftning av gamle takrenner og montering av nytt   
  • Utskiftning av pipebeslag og montering av nytt
  • Nybygg
  • Rehabiliteringer
  • Rehabiliteringer og reparasjoner av kirker og andre verneverdige bygninger, også for Riksantikvaren

Se for øvrig mer info under våre produkter